author-avatar

درباره شاهو فریور

shahofarivar.ir

اتصال Coolwallet و WalletConnect -1

آموزش اتصال کول ولت به والت کانکت برای استفاده از اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز

کاربران می‌توانند با استفاده از والت کانکت به طور مستقیم از رمزارزهای موجود در کول ولت در اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز استفاده کنند. اگر د...

ادامه مطلب